fbpx

Müügitingimused


1. Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad Sinine.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Postimaja Day Spa OÜ, registrikood 14947192, KMKR EE102245860 (edaspidi Veebipood Sinine.ee) vahel kaupade (kinkekaart) ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Sinine.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 3. Veebipood Sinine.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.sinine.ee.

2. Hinnainfo

 1. Kõik veebipoes Sinine.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni ( kolm päeva pärast tellimuse vormistamist).
 3. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Sinine.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
 4. Veebipood Sinine.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.sinine.ee.
 5. Kõik kuvatud hinnad on eurodes.
 6. Makseid vahendab Maksekeskus AS.

3. Tellimuse vormistamine

 1. Lisage soovitud tooted (kinkekaart) ostukorvi.
 2. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
 3. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad ja vajutage lingile „Tellimus koos maksekohustusegaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
 4. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult.
 5. Veebipoes sooritatud e-kinkekaardi tellimus jõustub koheselt ning e-kinkekaart saabub kliendi e-maili aadressile automaatselt peale makse sooritamist.

4. Müügilepingu jõustumine

 1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Sinine.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Sinine.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Sinine.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

 1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Sinine.ee tellimuse ning saadab selle Tarbijale, Tarbija poolt osutatud e-aadressile.
 2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
 3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

6. E-kinkekaardi kasutamine

 1. E-kinkekaart on kehtiv 1 aasta.
 2. E-kinkekaarti saab kasutada teenuste ja toodete ostmiseks; kinkekaarti ei saa vahetada rahaks.
 3. E-kinkekaardi väärtusest väiksema ostu korral vaheraha ei tagastata.
 4. Kui valitud kingitus(t)e maksumus on suurem kinkekaardi väärtusest, tuleb ületatav summa täiendavalt tasuda.
 5. E-kinkekaardi summa tuleb kasutada ära ühe korraga.
 6. E-kinkekaartide ostu puhul ei kuulu kinkekaardid annulleerimisele/tagastamisele (VÕS § 49/3) ja tasutud summa Kliendile tagasi maksmisele. Elektroonilistel kinkekaartidel on unikaalne tootekood ja need toimivad koheselt peale ostu sooritamist maksevahendina.

7. Vääramatu jõud

 1. Veebipood Sinine.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Sinine.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

 1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress).
 2. Veebipoel Sinine.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kinkekaardi kohaletoimetamiseks.
 4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.sinine.ee (link otsepostituse mooduli juurde).
 5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.
 6. Sinine Salong OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

9. Pretensioonide esitamise kord

 1. Veebipood Sinine.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood Sinine.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 3. Toote nõuetele mittevastavuse palume edastada e-postiaadressile admin@sinine.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 4. Pretensioon toote puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 5. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 6. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Sinine.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Sinine.ee ei ole võimalik kaupa asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Sinine.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

 1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

About Author

She is a freelance writer and entertainment enthusiast. She talks freely about mountain climbing and eating spicy food. She lives with a fat cat named Charles who likes to get involved in the writing process by sleeping on the keyboard, and she currently works at Careddi Supercritical, a world-class company.


related articles

Müügitingimused
sinine.ee